آخرین اخبار سرویس

 • شهرهای برخوردار از فرصت‌ها: ارتباط فرهنگ و نوآوری

  دهمین مجمع جهانی شهری؛ World Urban Forum

  شهرهای برخوردار از فرصت‌ها: ارتباط فرهنگ و نوآوری

  «شهرهای برخوردار از فرصتها: ارتباط فرهنگ و نوآوری» بیانیه محوری دهمین مجمع جهانی شهری(WUF۱۰) بود که در سال ۲۰۲۰ هم سو با کنفرانس هبیتات ۳ (UN-HABITAT ۳) و نهمین مجمع جهانی شهری در خصوص اجرای دستور کار جدید شهری جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) در ابوظبی امارات برگزار شد.

 • چگونگی حفظ و احیای هویت تاریخی-فرهنگی تبریز در سال ۱۴۰۰

  چگونگی حفظ و احیای هویت تاریخی-فرهنگی تبریز در سال ۱۴۰۰

  "توجه به میراث شهری در ابعاد فرهنگی و طبیعی به عنوان یک دارایی"، از محورهای مهم بیانیه دهمین مجمع جهانی شهری بود که در سال ۲۰۲۰ هم سو با کنفرانس هبیتات ۳ (UN-HABITAT ۳) جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) در ابوظبی امارات برگزار شد. بر این اساس، شهرداری تبریز نیز آخرین دستاوردها و رهیافت های مطرح در سطح جهانی را در دستور کار خود قرار داده و در تدوین برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰، با شعار «حفظ و احیای هویت تاریخی- فرهنگی تبریز» نگاه فرهنگی و میراثی را به عنوان یکی از موضوعات محوری لایحه بودجه مد نظر قرار داده است.

 • خواهرخواندگی شهرها؛ تبیین معنی و مفهوم

  یادداشت؛

  خواهرخواندگی شهرها؛ تبیین معنی و مفهوم

  در عصر جهانی شدن و همزمان با تغییر در نقش دولت های محلی در مناسبات بین المللی، مدیریت محلی در شهرها جایگاه ویژه ای در سطح فراملی پیدا کرده اند.

 • جنسیت و فضای شهری

  رویکردهای برنامه راهبردی- عملیاتی شهرداری تبریز در حوزه اجتماعی و فرهنگی؛

  جنسیت و فضای شهری

  در ارزیابی فضاهای شهری توجه به مقوله «جنسیت» یکی از مباحث متاخر در حوزه مدیریت شهرها محسوب می شود. این رویکرد امکان دسترسی عادلانه به فضا و تحرک پذیری در آن فارغ از هر قشر، جنسیت، سن و نحوه نگرش و چگونگی سازماندهی فضای شهری را از جنبه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و حتی روانشناختی مورد توجه قرار می دهد. در جامعه امروزی زنان با حرکت از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وظایف بیشتری بر عهده گرفته اند و نقش های اجتماعی گسترده¬تری بر عهده گرفته اند. اما در این بین «ماهیت جنسیت یافته فضای شهری» منجر به محدود شدنِ تحرک¬پذیری اجتماعی و مکانی زنان شده است. به گونه ای که علی رغم ایجاد فضاهای عمومی جدید، زنان نمی توانند از هیچ یک از آنها بدون دغدغه استفاده کنند.