سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۶
کد خبر71108

آگهی مناقصه عمومی؛
احداث و بازسازی کانال اهراب

مناقصه

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذیل از طریق تشریفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرایط واگذار نماید.

لذا داوطلبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرارداد منطقه چهار واقع در خیابان آذربایجان – جنب اداره کارو امور اجتماعی ساختمان قدیم شهرداری منطقه چهار مراجعه و پیشنهادات خود را لغایت ساعت ۱۲ روز شنبه مورخه ۹۹/۱۲/۲۳ به دبیرخانه منطقه تحویل نمایند :

۱-احداث و بازسازی کانال اهراب با برآورد اولیه ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سپرده ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادها ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه مورخه ۹۹/۱۲/۲۳ در ساختمان جدید شهرداری تبریز خواهد بود و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

- کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

اکبر امجدی

شهردار منطقه چهار تبریز

برای دریافت این آگهی کلیک کنید

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
7 + 3 =