سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵
کد خبر71101

آگهی مناقصه عمومی؛
اجرای عملیات نازک کاری ایستگاه آتش نشانی خاوران

مناقصه

شهرداری منطقه۹ تبریز در نظر دارد پروژه با مشخصات زیر را ازطریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت دار و دارای رتبه و پایه لازم دعوت به عمل می آید  در مناقصه ذیل الذکر شرکت نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارئه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  انجام خواهد شد. ضمنا مناقصه گرانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

۱- موضوع مناقصه: اجرای عملیات نازک کاری ایستگاه آتش نشانی خاوران

 ۲- مبلغ برآورد : ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هفده میلیارد ریال)

 ۳- رتبه لازم : حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه (ساختمان)

 ۴- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که به صورت فیش بانکی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب شماره ۱۰۰۱۴۶۶۳۲۴ نزد بانک شهرشعبه دروازه تهران به نام شهرداری منطقه۹ تبریز واریز گردد.

۵- مهلت فروش اسناد مناقصه : از ساعت ۸ صبح روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۳:۳۰ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱در بستر سامانه ستاد

۶ - آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۳:۳۰روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ تا ساعت ۱۳:۳۰ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵  و تنها سپرده شرکت در مناقصه به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۱ قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به امور قراردادهای شهرداری منطقه۹ تبریز واقع در تبریز- بلوار شهدای غواص-تقاطع جاده باسمنج با بلوار مردانی آذر(اول جاده زرنق) تحویل نمایند.

۷ - تاریخ بازگشایی پیشنهادات : ساعت  ۱۳:۳۰ تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ روز سه شنبه در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی - مابین ابوریحان و حکیم نظامی، نبش لاله زار جنوبی (واقع در اتاق جلسه شماره چهار ساختمان مرکزی شهرداری تبریز) خواهد بود.

۸ - کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۹ - هرگاه برندگان اول و دوم نسبت به عقد قرارداد حاضر نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۰ - سایر جزئیات و شرایط لازم در اسناد مناقصه درج شده است.

آدرس سایت سامانه تدارکات دولت (ستاد) www.setadiran.ir  

بهرام نسیانی

شهردار منطقه ۹ تبریز

برای دریافت این آگهی کلیک کنید

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
1 + 1 =