پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰
کد خبر62912

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه۲ تبریز

مناقصه

شهرداری منطقه ۲ تبریز در نظر دارد پروژه خدماتی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایطبه پیمان واگذار نماید.

به گزارش شهریار، شهرداری منطقه ۲ تبریز در نظر دارد پروژه خدماتی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومیبه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایطبه پیمان واگذار نماید. لذا اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه پس از واریز مبلغ -/۰۰۰/۵۰۰ ریال بابت خرید اسناد به حساب ۱۰۰۷۸۶۵۱۱۴۶۸ نزد بانک شهر شعبه ۲۹ بهمن به نام شهرداری منطقه ۲ تبریز، با در دست داشتن اصل فیش واریزیبه همراهمعرفی نامه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه ۲ واقع در حدفاصل میدان افلاک نما و پل کابلی، روبروی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ مراجعه نمایند.

ردیف

نام پـروژه

برآورد اولیه

(به ریال)

سپرده شرکت در مناقصه

(به ریال)

۱

واگذاری حمل پسماندهای شهری شهرداری منطقه ۲

-/۴۹۶/۲۱۰/۲۱۹/۱۱

-/۵۲۵/۹۶۰/۵۶۰

۱) آخرین مهلت قبول پیشنهادات ساعت ۰۰/۱۳ روز چهارشنبه مورّخه ۲۱/۰۳/۹۹ بوده و پیشنهادات واصلهرأس ساعت ۳۰/۱۴ همان روز در کمیسیون مناقصه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی، نبش لاله زار جنوبی مفتوح و قرائت خواهد شد.

۲) به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتیکه بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهدشد.

۳) بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادات قیمت، به منزلۀ قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۴) هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصهخواهد بود.

۵) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه های فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
4 + 0 =