مزایده

کل اخبار:40

 • مزایده منطقه 9 ۱۳۹۹-۰۶-۱۹ ۱۱:۳۵

  آگهی مزایده عمومی

  آگهی مزایده عمومی فروش املاک

  شهرداری منطقه ۹ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۰۱۵۹/۳۱ مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ شهردار محترم کلانشهر تبریز، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقدی)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 • عکس ۱۳۹۹-۰۶-۱۶ ۱۲:۳۵

  آگهی تجدید مزایده

  امور کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی ایستگاههای مسیر تندرو شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه

 • آگهی مزایده ۱۳۹۹-۰۶-۰۴ ۱۷:۵۸

  مزایده عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه شماره ۱۷۰۳ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ صادره در نظر دارد تبلیغات تمام بدنه و فضای تبلیغات داخلی(دستگیره و پوستر) تعداد ۲۰ دستگاه از اتوبوسهای دوکابین مسیر BRT را از طریق مزایده عمومی به شرکتها و کانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز واگذار نماید.

 • مزایده ۱۳۹۹-۰۶-۰۲ ۱۱:۳۳

  آگـهـی مـزایـده واگـذاری زمـیـن هـای چـمن مصـنوعـی ورزشـی

  سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار محترم کلانشهر تبریز به شماره ۳/۲۶۵۶۲ مورخ ۰۸/۰۵/۹۹ در نظر دارد تعداد ۱۸ زمین چمن مصنوعی ورزشی و یک مجموعه تنیس بشرح ذیل را به مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

 • ۱۳۹۹-۰۶-۰۲ ۱۱:۳۳

  آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

  سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار محترم کلانشهر تبریز به شماره ۳/۲۶۵۶۲ مورخ ۰۸/۰۵/۹۹ در نظر دارد تعداد ۲ باب مغازه تحت تملک خود را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

 • افتتاح میدان چمن مصنوعی حکم آباد ۱۳۹۹-۰۵-۲۶ ۱۷:۰۳

  آگـهـی مـزایـده واگـذاری زمـیـن هـای چـمن مصـنوعـی ورزشـی سـازمـان فـرهنـگی ، اجـتمـاعـی و ورزشـی شـهرداری تـبریـز

  سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار کلانشهر تبریز به شماره ۳/۲۶۵۶۲ مورخ ۰۸/۰۵/۹۹ در نظر دارد تعداد ۱۸ زمین چمن مصنوعی ورزشی و یک مجموعه تنیس بشرح ذیل را به مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

 • مزایده ۱۳۹۹-۰۵-۲۶ ۱۷:۰۳

  آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

  سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار محترم کلانشهر تبریز به شماره ۳/۲۶۵۶۲ مورخ ۰۸/۰۵/۹۹ در نظر دارد تعداد ۲ باب مغازه تحت تملک خود را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

 • مزایده ۱۳۹۹-۰۵-۲۶ ۱۶:۵۹

  آگهی مزایده عمومی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

  سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد طبق بند۴ جلسه شماره ۷ مصوبه هیئت مدیره بتاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۸سازمان نسبت به اجاره سالن شکمبه گاوی و گوسفندی از طریق مزایده به مدت یکسال شمسی اقدام نماید

 • مزایده ۱۳۹۹-۰۵-۲۶ ۱۶:۵۹

  آگهی مزایده عمومی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

  سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد طبق بند۴ جلسه شماره ۷ مصوبه هیئت مدیره بتاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۸سازمان نسبت به اجاره سالن آلایش کله پاچه گوسفندی از طریق مزایده به مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

 • پایانه های مسافربری تبریز ۱۳۹۹-۰۵-۲۶ ۱۶:۵۹

  آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظر دارد دو باب از جایگاههای CNG سه راهی فرودگاه – سنتو جدید متعلق به شهرداری تبریز تحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز را جهت بهره برداری و نگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجاز مورد تائید شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی) که درآخرین لیست شرکت پخش درج شده باشد به مدت یک سال شمسی ازطریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

 • مزایده سازمان عمران تبریز ۱۳۹۹-۰۵-۰۸ ۱۱:۱۵

  مزایده عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز

  سازمان عمران تبریز در نظر دارد به استناد بند یک صورتجلسه شماره ۸۳ مورخه ۲۹/۳/۹۸ شورای محترم سازمان، تعدادی از املاک و آهن آلات ضایعاتی خود را طبق لیست ذیل و بشرح مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 • مزایده ۱۳۹۹-۰۵-۰۵ ۱۶:۵۵

  آگهی مزایده سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

  سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره ۸۳/۱۱۳۸-۲۶/۳/۱۳۹۹ حق بهره برداری موقت ورودیه و باسکول سبزه میدان و یک باب مغازه نیمگز سبزه میدان و تعدادی کیوسک گلفروشی از طریق مزایده به فروش برساند.

 • تبریز ۱۳۹۹-۰۴-۲۸ ۱۲:۳۶

  فراخوان شناسایی پیمانکار جهت بازسازی و اورهال نمودن تعداد ۳۵ دستگاه اتوبوس شهری

  با عنایت به اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز شماره ۳۶۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اورهال و بازسازی کامل اتوبوس شامل بدنه،شاسی ،محورها،اتاق ، تزئینات،سیستم تعلیق ، جلوبندی و قسمتهای زیرین اتوبوس ، کولر در صورت موجود بودن،سیستم فرمان و چرخها فراخوان برگزار کند.

 • آگهی ۱۳۹۹-۰۴-۲۳ ۱۳:۵۰

  آگهی مناقصـــه و مزایده شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

   شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه به استناد مصوبه شماره ۲۶۷۱ مورخه ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ هیئت مدیره  محترم شرکت درنظر دارد امورات مربوط به فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی خود را با ۴/۴ درصد از محل فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی، بمدت یکسال شمسی به شرکتهای واجد شرایط دارای گواهی صلاحیت فعالیت از اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی واگذار نماید. لذا شرکتهای دارای صلاحیت می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا ۳۰/۱۳ روز دوشنبه مورخه ۰۶/۰۵/۱۳۹۹  به نشانی تبریز -  بلوار پنجم مرداد- اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به واحد امور قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل  نمایند.

 • مزایده ۱۳۹۹-۰۴-۲۳ ۰۹:۳۶

  آگهی تجدید مزایده‌ عمومی شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه

  شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت سرقفلی " یک باب مغازه تجاری دارای انباری " و مالکیت ششدانگ‌" یک قطعه زمین مسکونی " را با مشخصات مندرجه در جدول ذیل، از طریق مزایده‌ی عمومی به داوطلبان حقیقی و حقوقی، واگذار کند.

 • مزایده ۱۳۹۹-۰۴-۲۲ ۱۵:۵۵

  آگهی مزایده شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه

  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه به استناد مصوبه شماره ۲۶۷۱ مورخه ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ هیئت مدیره محترم شرکت درنظر دارد امورات مربوط به کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی ایستگاههای مسیر تندرو خود را بصورت حجمی با قیمت پایه بصورت ماهانه به مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت خالص بمدت یکسال شمسی به شرکتهای واجد شرایط دارای گواهی صلاحیت فعالیت از اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی واگذار نماید. لذا شرکتهای دارای صلاحیت می توانند برای دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشاراین آگهی تا۳۰/ ۱۳ روز دوشنبه مورخه ۰۶/۰۵/۱۳۹۹ به نشانی تبریز - بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به واحد امور قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل نمایند.

 • مزایده ۱۳۹۹-۰۴-۱۷ ۱۰:۰۷

  آگهی مزایده شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه ۴۵۶ مورخه ۰۱/۰۲/۱۳۹۹ هیئت مدیره شرکت در نظر دارد اقلام اسقاطی خود را در سه گروه به مزایده بگذارد.

 • مزایده کارخانه بتن سازمان عمران1 ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ ۱۲:۳۵

  اجاره کارخانه بتن آماده با امکانات و دستگاه‌های موجود

  مزایده عمومی

  آگهی مزایده عمومی اجاره کارخانه بتن آماده با امکانات و دستگاههای موجود سازمان عمران تبریز

 • آگهی مزایده.jpg ۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۱۰:۴۲

  آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

  سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ برج سفید واقع درخیابان امام خمینی چهارراه آبرسانی مرکز تجاری برج سفید را به شرح ذیل به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

 • مزایده ۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۱۰:۲۶

  آگهی مزایده شهرداری منطقه ۳ تبریز

  شهرداری منطقه ۳ تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه سالنهای ورزشی آزادی ، مشروطه و شقایق را از طریق مزایده به صورت استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت دو سالانه واگذار نماید لذا طالبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت اخذ مدارک مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی مابین تقاطع رسالت و چهارراه لاله ساختمان شهرداری منطقه ۳ مراجعه کنند.

 • مزایده ۱۳۹۹-۰۴-۱۰ ۱۰:۲۶

  آگهی مزایده عمومی اجاره محل سرویس های بهداشتی محدوده منطقه ۷

  شهرداری منطقه ۷ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره۵/۷۶۷۰۱ مورخه ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ شهردار محترم کلانشهر تبریز، واگذاری محل سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود واقع درپارکهای محدوده منطقه را بشرح جدول ذیل ولیست اموال موجود درمحل های فوق الذکر بپیوست و همچنین اجاره محل استقرار یک باب بوفه به مساحت حداکثر نه متر (۳*۳) در هر یک از محل های مورد نظر پارکهای منطقه با سازه سبک و قابل حمل که توسط مستاجر تهیه ونصب خواهد شد، بصورت اجاره یکساله از طریق مزایده عمومی اقدام نماید

 • مزایده ۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۰:۲۴

  مزایده عمومی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

  سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره ۸۳/۱۰۱۰-۱۸/۳/۱۳۹۹ سازمانحق بهره برداری موقت از ورودیه و باسکول سبزه میدان و دو باب مغازه نیمگز و تعدادی کیوسک گلفروشی متعلق به سازمان را مطابق با مشخصات مندرج درشرایط مزایده بمدت معین وقید شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی) به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی واگذارنماید .

 • گزارش تصویری: بازدید شهردار تبریز از سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری ۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۰:۲۴

  آگهی مزایده عمومی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

  سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد طبق بندچهار جلسه شماره ۷ مصوبه هیئت مدیره بتاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۸سازمان نسبت به اجاره سالن شکمبه گاوی و گوسفندی از طریق مزایده به مدت یکسال شمسی اقدام نماید .

 • مزایده ۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۱۱:۰۰

  آگهی مزایده عمومی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

  سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد طبق مصوبه هیئت مدیره بتاریخ ۹۸.۸.۲۸ سازمان نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی گاوی و گوسفندی استحصالی کشتار روزانه از طریق مزایده به مدت شش ماه اقدام کند.

 • ۱۳۹۹-۰۳-۱۸ ۱۴:۳۹

  مزایده عمومی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

  سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان به شماره۷۳۹۰/۸۳ مورخه ۱۴/۱۲/۹۸ حق بهره برداری موقت از منافع تعدادی کانکس و چادر عرضه میوه و محصولات کشاورزی مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده بمدت معین و قید شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی (کتبی) به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی واگذارنماید.

 • ۱۳۹۹-۰۳-۱۸ ۱۴:۳۵

  آگهی مزایده عمومی پایانه های مسافربری

  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظر دارد بهره برداری ازمنافع ۱۷ باب از غرف تجاری وخدماتی وتعمیرگاهی پایانه های مسافربری شهرداری تبریزرا به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی(عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

 • مزایده ۱۳۹۸-۱۲-۱۹ ۰۸:۲۱

  مزایده عمومی شهرداری منطقه ۸ تبریز

  شهرداری منطقه ۸ تبریز در نظردارد به استناد مجوز شماره ۸۱۰۰۷/۳۱ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۳ تعداد ۱۳ باب از واحدهای تجاری وخدماتی خود را بصورت قرارداد واگذاری سرقفلی توسط صاحب پاساژ بشرح جدول زیراز طریق مزایده  به صورت صد در صد نقدی به فروش رساند.

 • مزایده ۱۳۹۸-۱۲-۱۹ ۰۸:۲۰

  مزایده عمومی املاک اجاره ای شهرداری منطقه ۸ تبریز

  شهرداری  منطقه ۸ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز های ماًخوذ تعداد ۱۰ باب از واحدهای خود از طریق مزایده بصورت اجاره واگذار نماید.

 • ۱۳۹۸-۱۲-۰۱ ۱۲:۳۱

  آگهی مزایده عمومی شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار و یا به فروش برساند

 • ۱۳۹۸-۱۲-۰۱ ۱۲:۱۱

  آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز

  سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریزدر نظر دارد ۳۵ مورد از املاک در اختیار خود را با قرارداد واگذاری از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.